Komplos Art Factory

Šta je komplos?

Komplos Art Factory Doljevac

Komplos Art Factory je nevladino, neprofitno udruženje građana osnovano 2021. godine u Doljevcu.

Komplos je latinski naziv za teritoriju današnje Toplice, odnosno prostor doljevačke opštine, na kojoj je udruženje zakupilo na period od deset godina nekadašnju klanicu.

Udruženje ima za cilj da ostvaruje programe u oblasti kulture i umetnosti kroz različite oblike scenskog, muzičkog, likovnog, obrazovnog i drugačijeg izražavanja.

A misija udruženja je da razvija svest o značaju kulturno-umetničkog i javnog delovanja i promoviše demokratska načela u društvu.

SLAUGHTER FESTIVAL!

OD 1. DO 3. JULA

DOLJEVAČKA KLANICA

 

Murali

Strip

Film